Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Obowiązuje od 01.10.2019 r.


1. Administratorem danych osobowych serwisu www.radamed.pl (dalej zwanego Serwisem) jest Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 123197131, NIP: 678 26 66 169.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się przez e-mail: info@radamed.pl, lub pisemnie na adres Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath ul. Hufcowa 35, 30-394 Kraków.
3. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną lub na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
4. W niektórych przypadkach, Serwis może wymagać dodatkowej weryfikacji przy zawieraniu umowy z podmiotem otwierającym konto oraz osobami dodającymi opinie. Jest to związane z koniecznością ustalenia tożsamości podmiotów oraz osób dodających treści do Serwisu i ma zapewnić poszanowanie praw Użytkowników Serwisu.
5. Serwis przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Użytkownikom usług opisanych w Regulaminie, realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zadania pytań, dodania opinii.
6.  Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań poprzez Serwis lub dodania opinii. Brak zgody uniemożliwia zadanie pytania lub dodania opinii.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Serwisowi świadczenie usług.
8. W celu dodania opinii Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wprowadza następujące dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Datę i rodzaj wizyty

 
9. Dla utworzenia konta oraz profili usług lub produktów Serwis gromadzi następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa podmiotu
 • Adres pocztowy
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • NIP
 • Nr księgi rejestrowej w przypadku podmiotów leczniczych

 
10. Serwis korzysta z plików cookies oraz tym podobne technologie własne lub podmiotów trzecich np. Google Analiytics. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodnie z Regulaminem, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
11. Przez cookies rozumie się pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika Serwisu. Cookies pomagają administratorowi Serwisu w zarządzaniu stronami Serwisu oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.
12. Serwis korzysta z plików cookies między innymi do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi usługami, w szczególności do: umożliwienia logowania się Użytkownikom na ich konta, przeglądania stron Serwisu, optymalizacji stron Serwisu, dostosowania treści na stronie do preferencji danego Użytkownika, powtórzenia przekazu reklamowego w innych serwisach.
14. Pliki cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych Użytkowników korzystających z Serwisu.
15. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z usług Serwisu, ale może spowodować utrudnienia dotyczące dostępu do treści czy możliwość logowania się.
16. Serwis korzysta z informacji dostępnych na zasadach ogólnych w Internecie takich jak np. adres IP szczególnie w celach administracyjnych, statystycznych.
17. Serwis nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie danych osobowych umieszczonych na serwisach, w których gromadzone są dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na serwisach, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie link.
18. Serwis może przekazać dane osobowe tylko podmiotom, których dotyczy wprowadzona przez Użytkownika opinia. Serwis nie weryfikuje, w jaki sposób te podmioty wykorzystują udostępnione im dane osobowe.
19.  Serwis może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorcom:

 1. urzędy i instytucje do tego uprawnione,

 2. firmy księgowe i audytorskie,

 3. kancelarie prawne,

 4. firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Serwis,

 5. firmy świadczące usługi e-mail.

 
20. Serwis przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka cookies i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez wprowadzenie odpowiednich narzędzi poprawiających funkcjonalność Serwisu.
21. Serwis może przekazywać dane osobowe podmiotami zewnętrznymi, w tym zagranicznym na podstawie umów dotyczących w szczególności utrzymania infrastruktury informatycznej. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie umów przewidzianych w RODO.
22. Dane osobowe Użytkownika takie jak Imię i Nazwisko, dodana opinia mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie są anonimizowane i są prezentowane na stronach, na których Użytkownik dodał opinię. Natomiast numer telefonu oraz adres e-mail mogą być dostępne dla podmiotu prezentującego swoją usługę lub produkt.
23. Użytkownik w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
24. Prywatne pytania i wiadomości wysyłane poprze Serwis nie są umieszczane na serwerach i w bazach danych Serwisu.
25. Serwis nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
26. Serwis może dokonywać profilowania wyłącznie dla dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkowników w celu polepszenia świadczenia usług i dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
27. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
28. Serwis będzie przechowywał dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
29. Użytkownik ma następujące prawa związane ze swoimi danymi osobowymi:

 1. uzyskać dostęp do danych osobowych,

 2. poprawić oraz uzupełnić dane osobowe,

 3. wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych,

 4. ograniczyć zakres korzystania z danych osobowych,

 5. przenieść dane osobowe we wskazane przez Użytkownika miejsce, o ile będzie to technicznie możliwe,

 6. żądać usunięcia części lub całości danych osobowych.

 
30. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
31. Serwis przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny. W tym celu stosowane są następujące środki techniczne:

 1. własnego identyfikator,

 2. hasła minimum 8 znakowe, wśród których będą małe i duże litery, a także cyfry i znaki specjalne,

 3. szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL,

 4. okresowe wykonywanie kopii zapasowych danych,

 5. certyfikatu https /widoczna również kłódka/,

 6. używanie bezpiecznych skryptów,

 7. kontrolowanie dostępu do danych poprzez FTP.

 
 

Używamy plików cookies.